Algemeen - geschiedenis regio Landen

geohistorische tijdingen
stad Landen

DEZE WEBSITE IS IN OPBOUW. GELIEVE BIJGEVOLG ENIG GEDULD UIT TE OEFENEN.

Georges Wemans
Geschiedenis van de Landense regio
Ga naar de inhoud
Romeinen
De Romeinen
Landen behoorde bij de komst van de Romeinse legers waarschijnlijk tot het gebied van de Eburonen en wordt door de Romeinen veroverd. De gronden werden daarna systematisch verkaveld.
De belangrijkste component van de Romeinse infrastructuur in onze regio is ongetwijfeld de baan van Tienen, een kleine Romeinse stad, naar Tongeren, een belangrijk bestuurlijk en economisch centrum. Het verloop van deze hoofdbaan is op een topografische kaart goed te volgen en vormt een nagenoeg lijnrechte verbinding tussen Tienen en Tongeren.
We kunnen ook vaststellen dat de meeste percelen, maar ook de veldwegen en de vroegere gemeentegrenzen, in NW-ZO-richting of in de haaks hierop gerichte NO-ZW-richting verlopen. Deze landindeling gaat zeer waarschijnlijk nog terug op het Romeinse kadaster, de zogenaamde centuriatio. In tegenstelling tot de streek rond Tongeren waar de kavels per bedrijfseenheid ongeveer 700 m in het vierkant meten, zijn de percelen die tot eenzelfde villa behoorden in de regio Landen beduidend groter en komen ongeveer overeen met het grondgebied van de huidige dorpen.
Meer hierover:
De landelijke bewoning in de Romeinse tijd. Archeologische kaarten van Belgiƫ 1-2. Nationale Dienst voor opgravingen. Brussel 1968.
Terug naar de inhoud