Stadszegel 1731 - geschiedenis regio Landen

geohistorische tijdingen
stad Landen

DEZE WEBSITE IS IN OPBOUW. GELIEVE BIJGEVOLG ENIG GEDULD UIT TE OEFENEN.

Georges Wemans
Geschiedenis van de Landense regio
Ga naar de inhoud
Nieuwe tijden
Het stadszegel van de 18de eeuwIn de achttiende eeuw maakte de stad Landen gebruik van een gewijzigde gotische zegel. De geklede voorarm met het charter werd vervangen door een vestingtoren met getand metselwerk en poort. Boven de toren was het opschrift ‘PATER NOVIS’ aangebracht. Het omschrift bleef hetzelfde als het gotische.
Het Rijksarchief bewaart hiervan een afschrift op een verklaring van het stadsbestuur van 2 juni 1731 die als volgt eindigt in teeken der waerheyt hebben wij Meyer, borgemeesters en schepenen deze door onsen surs. laeten depescheren ende teekenen ende onse stadssegele op drucken deze tweeden Juny 1731.’
Een steen met dit zegel wordt bewaard boven de ingangsdeur van de woning van wijlen architect René Vanvaek. De steen zou afkomstig zijn van het vorig gemeentehuis naast de kerk (op de hoek van de vroegere Pastorijstraat en de Kerkstraat, richting kerk).


Terug naar de inhoud