Verlies stadstitel 1795 - geschiedenis regio Landen

geohistorische tijdingen
stad Landen

DEZE WEBSITE IS IN OPBOUW. GELIEVE BIJGEVOLG ENIG GEDULD UIT TE OEFENEN.

Georges Wemans
Geschiedenis van de Landense regio
Ga naar de inhoud
Nieuwste tijden > Stadstitel
Landen verliest onder de Fransen op 12 juni 1795 de stadstitel

Na de tweede slag van Neerwinden (1794) leefden de inwoners van de huidige entiteit Landen nog steeds gescheiden. De gemeenten Ezemaal, Eliksem, Wange, Neerwinden, Overwinden , Laar, Rumsdorp, Neerlanden en de stad Landen behoorden bij het hertogdom Brabant, terwijl de gemeenten Attenhoven, Walsbets, Walshoutem en Wezeren deel uitmaakten van het Land van Luik, het Prinsbisdom Luik. Deze laatste vier gemeenten zullen vanaf 13 pluviose, jaar III (1 februari 1795) gevoegd worden bij het kanton Sint-Truiden, arrondissement van Luik. Op 14 Fructidor, jaar 3 (31 augustus 1795) zullen al de huidige deelgemeenten van Landen - Ezemaal uitgezonderd - ingeschakeld worden in het nieuwe opgerichte departement van de Ourthe, de latere provincie Luik.
Op 25 Prairial, 3de Republikeinsch Jaer (13 juni 1795) werd het Besluyt van de Representanten des Volks bij de legers van 't Noorden en van Samber en de Maes van 24 Prairial getekend door J. Lefebre de Nantes en Meynard en ingeschreven in de registers der Centrale Opper bestierung. Artikel 1 van het besluit van 24 Prairial, Jaar 3 bepaalt: Alle de Municipaliteyten van 't Belgenland en Land van Luyk, 't zy in de steden, 't zy ten platte lande, van de zelven aert wezende, en hebbende den zelven groaed volgens den staetsstand, zullen voeren den gemeynen naem van MUNICIPALITEYT. Landen verloor door dit besluit de stadstitel.Landen kreeg deze titel onder de Hollandse periode niet terug
Gedurende de ganse Hollandse periode bleeft Landen het statuut van plattelandsgemeente bewaren.

Bij de stichting van de Belgische Staat werd hierin geen wijziging gebracht. Landen bleef een gewone gemeente.

In de volksmond werd Landen steeds een stad genoemd. Deze benaming werd trouwens gebruikt op de aanplakbiljetten, zowel voor feestelijkheden als voor notariƫle verkopen. Ook het gemeentehuis werd doorheen de jaren altijd 'stadhuis' genoemd.

Volgens een koninklijk besluit van 7 september 1899 werden de Landense wegen ingelijfd in de stedelijke wegenis.

Volgens de Atlas van Belgiƫ (De invloedssferen van centra en hun activiteitsstructuren - 1972) is Landen een uitgesproken voorbeeld van een hoofddorp, midden in de ruit gevormd door Tienen, St.-Truiden, Hannuit en Borgworm. Het hoofddorp Landen heeft enkele kleinstedelijke functies zonder dat het daardoor tot de centra van het tweede niveau kan gerekend worden.
Terug naar de inhoud